VROEGER FAMILIE NIEUWS

Terug naar het recente familienieuws

28 december 2006

We kregen een mail van Nic Teunckens, meldend dat zijn zus Hanneke Teunckens op 27 mei 2006 in het huwelijk getreden is met Davy Dierckx. Bedankt, Nic, en de beste wensen voor het nieuwe paar.


21 december 2006

Op 21 december 2006 is Julia Kerselaers, mijn tante en echtgenote van Jos Tubbax, plots overleden op 82 jarige leeftijd. Begrafenisdienst is zaterdag 30 december 2006, in Zoerle-Parwijs, om 10 uur.


7 december 2006

We kregen een mail van Frans Tiebackx uit Amsterdam, die zijn familie helemaal niet in de stamboom terugvond. Na twee dagen zoeken en mailen is dit wel gelukt. Welkom, Frans.


22 november 2006

Mario Siongers (gehuwd met Iris Tubbax) deelde ons mee dat hij een tweede zoon Vic heeft (geboren december 2003). Bedankt, Mario.


>/font> 23 oktober 2006

In de States staat de volgende grafsteen. Weet iemand er iets meer over?


23 oktober 2006

Mededeling van onze genealoog Jan Van Hemelen:
Tiebackx, Theodorus Petrus.
- Wethouder van Roosendaal, Consul van België.
- Geb. 18 Febr. 1875 te Roosendaal.
- Vader: Adrianus Tiebackx, fabrikant; Moeder: Helena Christina van Rooy.
- Geh. met Josephina Elizade Bruyn, geb. 30 Sept. 1880.
- Kinderen: Adriaan Cornelis Leonardus, geb. 8 April 1904, secretaris van het Nederlandse Consulaat te Rijssel, gehuwd met Germain Goyarts; Natalie, geb. 20 Sept. 1906.
- Tiebax bezocht het Instituut "St. Louis" te Oudenbosch, de Academie te Mechelen en genoot voorts opleiding aan de Technische School te Rijssel. In 1898 keerde hij naar Nederland terug om in dienst te treden bij de door zijn vader opgerichte firma A. Tiebackx, fabriek van koperwerken en kopergieterij. Na daar reeds gedurende eenige jaren een leidende functie te hebben bekleed, werd hij met zijn beide broers Antonius Franciscus en Leonardus Adrianus als firmant opgenomen.
- Tiebax werd in 1919 benoemd tot Consul van België; in 1930 vond zijn verkiezing plaats tot lid van den Gemeenteraad en vier jaar later tot wethouder van Roosendaal. Voorts is hij voorzitter van "Roosendaals Bloei", Vereeniging ter bevordering van het Vreemdelingen Verkeer, en mede-oprichter en bestuurslid van de "Alliance Française".
- Als officiële erkenning van zijn verdiensten werd hij benoemd tot ridder in de kroonorde van België, tot ridder in de Leopoldorde en tot Officier d'Académie.
- Zijn zaken brachten hem verschillende malen naar België, Frankrijk en Engeland.
- Tiebax, die zich bijzonder interesseert voor het autowezen, heeft veel bijgedragen tot het tot stand komen van een goede verbinding van ons land met België, o.a. van den grooten verkeersweg Roosendaal-België.
- Woont in de Achterstraat 63, Roosendaal.


5 september 2006

We kregen een mail van Maria Daans, die ons de kinderen uit het gezin Daans-Tubbax meldt. Bedankt, Maria.


5 september 2006

Guy Tubex houdt ons trouw op de hoogte van wat er gebeurt in zijn tak, en meldt ons het overlijden van Emiel Vanhaeren, en de kinderen uit het gezin Trap-Vanhaeren.


11 juli 2006

We kregen een mail van Marleen Homan, die zichzelf en haar dochter Katrien in de site terugvond, met wijzigingen en bijkomende informatie. Bedankt, Marleen.


15 juni 2006

Uit het Nederlandse nieuws: "Voor de vijfde keer heeft een Nijmeegse onderzoeker de Spinozaprijs toegekend gekregen. Waren eerder Pieter Muysken, Ann Cutler, Henk Barendregt en Peter Hagoort de gelukkige, nu valt professor Carl Figdor, hoogleraar experimentele immunologie, in de prijzen. De Spinozaprijs, waaraan de Spinozapremie is verbonden, is de belangrijkste wetenschapsprijs in ons land en wordt daardoor liefkozend ‘Nederlandse Nobelprijs’ genoemd. Figdor krijgt nu anderhalf miljoen euro om uit te besteden aan onderzoek naar keuze."
En wie is Carl Figdor? De zoon van Gaby Tubbax. Onnodig te zeggen dat onze hartelijkste gelukwensen uitgaan naar Carl en Gaby.


7 juni 2006

We kregen een mail van Diane de Bock-Tubex, die ons bijkomende informatie over haar gezin doorgaf. Bedankt, Diane.


8 mei 2006

Helena Tiebax vond haar grootvader (maar niet haar vader) op de site, en stuurde ons de missende gegevens op. Bedankt, Helena.


5 mei 2006

Een bericht van Jan Van Hemelen, onze genealoog:
" Het vermoeden dat Tubacx in Heist op den Berg zijn roots heeft, blijkt waar te zijn. Wanneer men het Register van de rekenkamer van Mechelen van 1474 (nr 1153) bekijkt, dan komt de familie Tubacx naar voren als één van de grote families die rechtstreeks een leen hebben ontvangen van de hertog van Bourgondie, en die op hun beurt leenheer spelen en onder hen een reeks leenmannen hebben.
Merendeel situeert het Tubacx gebeuren zich in Booischot, in die tijd een heerdgang van Heist met een eigen kapel en kerkplein. Het beeld dat we in 1644 waarnemen is heel wat minder glorieus. Toch blijft het zo dat zowat de helft van de woningen die in 1644 rond het kerkplein en de heirbaan aanwezig waren ergens verwijzen naar de familie Tubacx. De rampjaren 1623, 1632 en 1639-1640, hebben de Tubacx-en gedecimeerd.
Dankzij het feit dat Tubacx een belangrijke familie was, met eigendommen en zo, kan de afstamming vastgesteld worden tot begin 16de eeuw, ene Henrick Tubacx Willemssone, geboren tegen 1500 aan."
Jan is nog een aantal zaken aan 't uitzoeken, maar blijkbaar begint onze familietak met Henrick Tubacx Willemssone (geboren rond 1500), dan zijn zoon Willem (geboren ca 1540), en dan diens zoon Jan, geboren rond 1575 en in 1600 gehuwd met Maria Breugelmans (waarmee momenteel ook onze site begint).


25 maart 2006

Eddy Saelen stuurde ons een overzicht van het nageslacht van Tubex-Vervoort, zijn ouders. Bedankt, Eddy, voor een welkome aanvulling.


11 maart 2006

Marcel Tiebax meldt ons de geboorte van een kleindochter: Lelie Tiebax, dochter van Barbara Tiebax en R. Van Schaay. Proficiat aan de gelukige ouders en grootouders.


8 februari 2006

Alfons Cools (zoon van Cools-Tubbeckx, kleinzoon van Tubbeckx-Belmans) vond zijn familie terug in onze site en stuurde ons een mail, waarbij hij ons de nodige aanpassingen doorgaf. Bedankt, en hou ons op de hoogte.


31 januari 2006

Langs twee zijden kregen we op dezelfde dag nieuws over de kinderen van Tubex-Tubex. An en Tuur (Guy Tubex en An Heylen) melden ons dat hun neef Raf Tubex (gehuwd met Katrijn Michielsen) twee kinderen heeft, Gilles en Benjamin. Gerben Kestens (gehuwd met Denise Tubex) stuurt ons het bericht dat zij ook twee kinderen hebben, Matteo en Giulia, en dat Hans Tubex (gehuwd geweest met Ilse Noyens) ook twee kinderen heeft, Aranka en Levi. Bedankt allen voor de mededelingen.


22 januari 2006

Jantiena (Tineke) Tiebackx vond haar grootvader op de site, en stuurde ons gegevens over haar ouders Tiebackx-de Vries en haar zuster. Bedankt, Tineke, en hou ons op de hoogte.


31 december 2005

Van Herman Tubbax vernamen we het overlijden van zijn tante Elza Tubbax, weduwe van Robert Vermondt. We wensen Herman en de familie sterkte.


12 december 2005

Er kwam een mailtje van Elske de Troeyer, echtgenote van Koen Van der Keilen, om haar gezin bij in de stamboom op te nemen. Bedankt, Els.


7 december 2005

We kregen een mail van Frans Sas, echtgenoot van Alida Tibackx, die ons gegevens stuurde over het gezin Tibackx-Toremans. Bedankt, Frans


29 oktober 2005

Anita Pols uit Nederlands Limburg vond haar gezin Tiebax-Pols in de stamboom terug, en stuurde ons een aantal aanvullingen. Welkom, Anita, en bedankt voor de gegevens.


16 oktober 2005

Joeri Tubex stuurde een mail om ons op de hoogte te houden van de wijzigingen in de familie Tubex-De Pauw. Bedankt, Joeri.


6 oktober 2005

Een mail van Liv Tubeeckx, die zichzelf via google gevonden had in onze stamboom, en bijkomende gegevens stuurde over haar familie. Welkom, Liv, en bedankt.


1 oktober 2005

We kregen een mail van Walter Sluydts, over het nageslacht van het gezin Sluydts-Tibax. Bedankt, Walter.


14 september 2005

Catherine Bonte-Donckers stuurde ons een artikel over haar schoonvader Joseph Donckers, toen hij in Duitse krijgsgevangenschap zat.


3 september 2005

Van Christof Tubeeckx kregen we een mail met wijzigingen en aanvullingen over de familie Tubeeckx-Goossens. Bedankt, Christof.


19 juli 2005

Anka Bleys stuurde ons de boodschap dat bij haar zus Sophie Brusten-Bleys een dochter Sien geboren is. Proficiat aan Sophie en Tom.


2 juli 2005

Op zondag 2 juli 2005 werd de tekstversie van de stamboom helemaal vernieuwd. Alles wat we tot hiertoe hebben, staat er op. De drie grote takken die we tot hiertoe hebben kunnen samenstellen, staan er alledrie op. We denken dat eentje van die drie nog aangekoppeld wordt aan een van de andere. Naast de drie stammen kan je ook nog een lijst zien van al de losse stukjes die we hebben. Van deze losse stukken zoeken we nog de voorouders om ze in te passen in één van de drie takken. Alle hulp hierbij is welkom. Snuffel maar eens rond.


25 juni 2005

Op 19 juni kregen we een mailtje van Frieda Tubbax, en op 21 juni eentje van Ingrid Vanthournout, allebei met aanvullingen op de stamboom. Deze gegevens zijn verwerkt (bedankt, Frieda en Ingrid) alsook een aantal bijkomende gegevens uit de Tubbeckx-tak.


29 mei 2005

Op 7 april kregen we een mailtje van Cindy Tubbeckx, die zich niet in de stamboom terugvond. Ze blijkt nu een kleindochter te zijn van Tubbeckx-Oeyen, en (bijna) de hele familie staat nu in de stamboom. De vele opzoekingen in Geel en Meerhout hebben ook een aantal andere Tubbeckx'en in de stamboom gebracht.


1 mei 2005

De tak Tibackx-Verborght, waar we het op 10 april over hadden, is nu opgenomen in een veel grotere tak. Deze tak (die we nog steeds niet aan de hoofdstam kunnen koppelen) begint rond 1635 met het huwelijk van Cornelius Tubacx en Maria Daems, een familie uit Noorderwijk. Vrij snel echter wijzigt de familienaam van Tubacx in Tibacx en Tibackx. Afstammelingen leven nog steeds in Noorderwijk en omstreken.
Rond 1750 trekt Jan Baptist van Noorderwijk naar Lier, en is daar de stamvader van alle Tibax'en die in Lier wonen. Rond 1800 trekt zijn zoon Crispinus van Lier naar Eindhoven, en sticht daar de Tiebax'en. Een kleinzoon van hem (Jan) vertrekt van Eindhoven naar Geraardsbergen, en is daar de stamvader van de Tiebax'en die daar nu nog wonen.
Bij de Belgische revolutie is een van de Tibackx'en uit Noorderwijk soldaat, blijft bij het (Nederlandse) leger, en wordt de stamvader van de Tiebackx'en die nu in Den Haag en Groningen wonen. Eveneens uit Noorderwijk vertrekt een Tibackx rond 1840 naar Roosendaal, en blijft daar hangen.
Er zijn nog Tibacx'en in Wallonië, en Tiebackx'en in en rond Brussel, maar we hebben momenteel nog geen idee hoe ze er kwamen. Er is nog veel opzoekwerk nodig. Omdat deze tak allemaal Ti-namen bevat, in tegenstelling tot de Tu-namen die we op deze site gewoon zijn, hebben we hem hier afgehaald en op een aparte site gezet. Wenst u meer te weten, ga dan even naar www.tibax.be (die na 1 mei operationeel zal zijn).


16 april 2005

Op de site is onder de knop "Info" een verzameling kaartjes bijgekomen, waar we in België en Nederland onze familienaam terugvinden. Ben je nieuwsgierig, klik dan eventjes hier.


10 april 2005

En weer is een nieuwe (loshangende) tak aan de stamboom toegevoegd. De tak begint met een Cornelius Tibackx uit Noorderwijk (gehuwd in 1736). Een deel van deze tak heeft de naam Tibackx behouden, een ander deel is de schrijfwijze Tiebackx gaan gebruiken. Hiervan stammen de Tiebackx'en uit Nederland af, maar ook in België vinden we deze schrijfwijze terug (er is zelfs een straat Jean Tiebackx in Jette-Brussel).
Wat onze genealoog Jan Van Hemelen al opgedoken heeft is alleen de ruggengraat van deze tak. Hij hangt nog niet aan de hoofdstam vast, en ook de gegevens na 1900 zijn vrij schaars. Heel wat bestaande Tibackx en Tiebackx'en zullen zich nog niet terugvinden. Er is dus nog heel wat werk te doen, maar de basis is duidelijk gelegd.


7 april 2005

Cindy Tubbeckx, dochter van Ludovicus Tubbeckx, stuurde ons een mail omdat ze zichzelf noch haar vader of overige familie in onze stamboom terugvond. En dat klopt: ze staan er nog niet in. Mits wat zoeken aan onze en haar kant hopen we dit zo snel mogelijk verholpen te hebben. Welkom, Cindy, en hopelijk sta je ook snel in de stamboom.


4 april 2005

Iedere twee jaar doen we een groot onderhoud van de site. Dit is nu weer achter de rug. Gevolg zijn heel veel kleine wijzigingen, maar bijna alle filenamen zijn aangepast. Ook alle materiaal dat niet in de stamboom thuishoorde is verwijderd. De site bestaat momenteel uit 4250 paginas (964 gezinnen, met in totaal 1505 mannelijke en 1437 vrouwelijke personen) en 49.239 verbindingen tussen deze paginas. Dat dit allemaal foutloos is, geloven we zelf niet. Als u dus fouten vindt, stuur ons een mail.


26 maart 2005

Vandaag vernamen we het bericht dat Jef Van Hemelen, echtgenoot van Elza Tubbax en vader van Jan Van Hemelen, overleden is. De begrafenis zal plaatsvinden te Brugge Sint-Andries, zaterdag 2 april 2005 om 11 uur.


23 maart 2005

Toen op 23 september 2003 Jurgen Tubbax zich aanmeldde, gokten we dat zijn familieboom, die begon met Petrus Tubbax-Dilles ergens in het geslacht Tubbax-Bartels thuishoorde. Dit bleek fout te zijn. Jan heeft de zaak uitgezocht, en naast de bestaande Tubbax-hoofdstam blijken we nu een parallelle tak te hebben, die begint met Egidius Tubacx-Vanden Vonder in 1638, en twaalf generaties diep is. Deze tak staat nu in de site.


19 maart 2005

Van Catherine Bonte kregen we bijkomende gegevens over de familie Donckers-Pourplanche-Bonte, die dadelijk op de site verwerkt zijn. Bedankt, Catherine!


16 maart 2005

Van Heidi Wilmsen kregen we een overzichtslijst toegestuurd van het nageslacht van de familie Tubex-Balemans, die ze samen met haar moeder Tubex Hilda opgemaakt heeft. Het is een hele familie, en dus ook een hele lijst. De gegevens op de site zijn nu bijgewerkt. Bedankt, Heidi!


16 maart 2005

We kregen nieuwe gegevens over Tubbax Ria en Tubbax Ilse.


8 maart 2005

Op 8 maart 2005 is te Herselt overleden Paula Liekens, echtgenote van Gustaaf Sybens, geboren te Gelrode op 23 juli 1920. Je zult ze niet in de stamboom vinden, want het was een zuster van mijn moeder Céline Liekens, en dus geen Tubbax. Maar heel velen uit mijn tak van de famile Tubbax kennen haar, met haar veel lawaai en gemoei, maar een innig goed mens die overal hielp waar het maar kon. Ze ruste in vrede.


26 februari 2005

Te Antwerpen is overleden Constantia "Toet" Tubbax, echtgenote van Raymond Liedts, geboren te Borgerhout op 24 maart 1927 en overleden te Antwerpen op 26-2-2005. Ze heeft een dochter, Tina Liedts, gehuwd met Willy Van Bambeke. Constantia staat niet in de stamboom, maar hoort er wel in te staan (ontbrekende gegevens). Haar grootvader was Joannes Tubbax, geboren in 1873. Onze deelname aan de familie.


3 februari 2005

Anka Bleys heeft ons een nieuwe foto gestuurd van haar petekind, Gust Brusten, geboren in 2003.


26 januari 2005

Lieve Hulselmans is verhuisd. Samen met haar kinderen Anne en Wim Tubbax woont ze nu op Boerenlegerstraat 158 te 2650 Edegem.


18 januari 2005

Nous avons reçu un email de Jean-Christophe Donckers (un petit fils de Joseph Donckers et Rose Louise Tubbax), qui nous a donné le nom de ces fils et le fil de son frère Eric.


8 november 2004

Ingrid Tubbax heeft een gewijzigd email-adres. Haar dochter Iris Einhorn heeft ondertussen haar specialisatiejaar in Gent afgerond en werkt nu als advocate in een nederlandstalig advocatenkantoor in Halle.


1 oktober 2004

In het gezin Bultot-Vuerstaek is een derde kind geboren, een Noa Bultot. Bij de geboorte woog ze 3090 gram en was ze 48 cm lang, met heel veel zwart haar. Proficiat aan de vader Frédéric Bultot en de moeder Heidi Vuerstaek.


28 september 2004

Walter Homan, een kleinzoon uit de familie Tubbeckx-Belmans, heeft zich aangemeld. Hij heeft een zoon en een dochter, en is opgenomen in de stamboom. Welkom, Walter.


7 september 2004

We ontvinden nieuws van Herman Tubbax, dat zijn zoon Tubbax Tim op zijn beurt een zoon heeft, Tubbax Tye, geboren op 21 mei 2004. Gelukwensen aan de vader en de opa.


11 augustus 2004

Guy Tubex meldt ons de geboorte van zijn zoon Tubex Stef (gewicht 4900 gram, lengte 52 cm) in het moederhuis St-Jozef te Mortsel. Gelukwensen aan de vader en moeder.


20 juni 2004

Een dubbele boodschap van onze genealoog Jan Van Hemelen:

- De ouders van onze stamoudste zijn ontdekt, nl. Jan Tubax, die in 1600 in Heist op den Berg gehuwd is met Maria Breugelmans.

- Bij het opzoeken van de stamboom vinden we ook vele losse stukjes, waarvan de verbanden nog verder moeten onderzocht worden. Deze gegevens staan (nog) niet op de site. Zo is er eind 17e en 18e eeuw een groep Tibacx, Tubax, Toebackx, etc. in Noorderwijk te vinden.
Uit een van deze gezinnen komt er een Joannes Baptista Tibacx, die op 15.6.1770 te Lier huwt met ene Maria Catharina Janssens. Ze hebben er zes kinderen. Twee broers hiervan zijn de stamvaders van alle Tibax-en die in en rond Lier geboren worden.
Hier ligt de oorsprong van al diegenen die tot op heden Tibax heten.
Een andere broer, Crispinus Gommarus Tibacx, "ontsnapt" naar Nederland en huwt er in 1807 met ene Margareta Wijnen. Ze hebben zes kinderen en verspreiden zo de naam in Eindhoven. Vanaf toen is de schrijfwijze van de naam Tiebax geworden, de enige plaats waar deze schrijfwijze heden ten dage nog voorkomt.


11 februari 2004

Overlijden van Serge Wagener, partner van Ria Tubbax, vader van Damian.


12 november 2003

In het gezin Desmedt-Tubbax is een tweede dochter, Isabell, geboren op 12 november 2003. Proficiat aan de trotse ouders.


11 oktober 2003

Vandaag ontvingen we het bericht van het overlijden (op 5 oktober 2003) van Alfred Scheerens, weduwnaar van Christine Tubbax, wonende te Ramsel op Westmeerbeekse steenweg 114.


22 September 2003

Van Jacques Tubbax ontvingen we het bericht dat zijn vader Michel Tubbax op 24 april 2003 overleden is, en diens echtgenote Mary Haberjan drie maand later op 24 juli 2003. Beide zijn 83 jaar oud geworden. Onze deelneming aan Jacques.


19 September 2003

Ondanks het feit dat Jan het geen goed idee vindt, hebben we het voorgeslacht van Jurgen Tubbax toch maar in de stamboom opgenomen. We hebben gegokt dat zijn overgrootvader (Petrus Tubbax, gehuwd met Elisabeth Dilles) dezelfde is als een Petrus Tubbax, een zoon van Tubbax-Bartels, waar we verder geen afstammingsgegevens van hebben. Denkelijk zal dit wel juist zijn, maar in feite weten we het niet en moet Jan dat eerst nog uitzoeken. Als het dan toch fout zou zijn, corrigeren we het wel.
Welkom dus in de stamboom, Jurgen. Op de site staan nu 926 gezinnen met 2792 personen.


18 September 2003

We kregen nieuws van Conny Tubbax uit het gezin Tubbax-Thiels uit de tak Tubbax-Aerts. Welkom aan iedereen.


16 September 2003

Er is alweer een jaar voorbij gegaan, zonder dat er op de site iets nieuws te beleven was. We zijn echter terug wakker geworden uit ons sabbat-jaar. Het familienieuws en de stamboom is terug bijgewerkt met alle (ons bekende) gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, dus er is wat te lezen. We gaan het goede voornemen maken het familienieuws wat actiever bij te houden: zodra wij het weten, weten jullie het ook.


11 september 2003

We maakten kennis met Stefaan Daans, zoon van Edward Daans en Josephine Tubbax. Stef komt uit de tak Tubbax-Beyens en is met email te bereiken.


29 augustus 2003

We hebben een bericht gekregen van Jurgen Tubbax, zoon van Jan Adriaan Tubbax, geboren op 2 maart 1941 in Berchem - Antwerpen. Jurgen is geboren als 2de kind op 8 augustus 1972 (leeuw) te Antwerpen en is gehuwd met Christl Buelens op 23 februari 2001 te Hoevenen. Hij heeft ook 2 kinderen, Lily en Jore.
Verder heeft hij in de mail aan ons een stuk van zijn stamboom toegevoegd, maar we zullen nu verder moeten uitpuzzelen waar deze kan inpassen (hoogstwaarschijnlijk in de tak Tubbax-Bartels). Jurgen is dus nog niet op de site te vinden, maar hopelijk duurt dit niet lang. Wie wil kan hem bereiken via email.
Jurgen, welkom met vrouw en kinderen bij de stamboom van de familie Tubbax.


18 juli 2003

Ingrid Tubbax meldt ons trots de geboorte van haar eerste kleinkind Lea Einhorn, dochter van Jean-David Einhorn (haar zoon) en Jessica Fillenbaum. De gelukkige ouders vindt u in de tak Tubbax-Putzeys.


15 juli 2003

Anka Bleys meldt ons de geboorte van Gust Brusten, eerste zoon van Tom Brusten en haar zus Sophie Bleys. Gust is te bewonderen in de tak Bleys-Tubbax.


28 mei 2003

Annita Tubbax is vandaag officiëel gescheiden van haar echtgenoot Rudy Valkenborgs. Ze zijn 28 jaar gehuwd geweest, en hebben twee kinderen. Je vindt ze in de tak Tubbax-Liekens.


27 maart 2003

Lydia Tubbax (uit de tak Tubbax-Hannes) meldt dat ze nu officiëel gescheiden is van haar echtgenoot Julien Verreet. Ze woont nu in Mol-Ezaart, en heeft een nieuw email-adres.


4 februari 2003

Wilfried Tubbax meldt het overlijden van Jozef Ceulemans, de echtgenoot van Octavie Tubbax (eveneens uit de tak Tubbax-Aerts). De doodsbrief staat op de pagina van Jozef Ceulemans.


1 februari 2003

Wilfried Tubbax heeft bijkomende gegevens gestuurd over de zonen Danny en Eddy Scheerens van Scheerens-Tubbax (van de tak Tubbax-Aerts).


31 januari 2003

Bert Tubbax heeft zich aangemeld. Bert is een zoon van Tubbax-Hulselmans, uit de tak Tubbax-Bargel (afstammelingen van Tubbax-Bartels). Je kunt hem per email bereiken.


23 december 2002

Martine Tubbax heeft zich gemeld. Ze is een dochter van Eugeen Tubbax en Jacqueline Kowarski (en niet Jakowski, zoals foutief op de site stond). Haar ouders komen uit het gezin Tubbax-Taels, uit de tak Tubbax-Dens. Welkom, Martine.


7 december 2002

Eric Raymaekers stuurde gegevens over de familie Duts (uit de tak Winderix-Tubbax). Bedankt, Eric.


23 november 2002

Filip Tubbax heeft zich gemeld, de zoon van Marc Tubbax en Marina Peeters (uit de tak Tubbax-Bargel, afkomstig van Tubbax-Bartels). Hartelijk welkom, en je gegevens zijn welkom op de site.


17 november 2002

We melden de geboorte, te Nijvel, van Indira Bultot, dochter van Frédéric Bultot en Veerle Vuerstaek (uit de tak Tubbax-Liekens). Gelukwensen aan de trotse vader en moeder.


30 oktober 2002

Er is een vraag gekomen van Marie Louise Mattheus om een pagina met wijzigingen toe te voegen. Alle wijzigingen zullen nu in het familienieuws komen


6 oktober 2002

Herman Tubbax stuurde foto's en bidprentjes van Tubbax Charles en Hortensia Van Hoydonck (Tubbax-Van Hoydonck uit de tak Tubbax-Bartels). Ze zijn toegevoegd aan de site.


8 September 2002

Guy Tubex en An Heylen uit Wommelgem melden vol trots de geboorte van hun eerste dochter Emma op 14 augustus 2002. Wie geïntresseerd is kan gaan kijken op hun website of hen een mailtje sturen.
Uiteraard proficiat aan de gelukkige ouders.


27 Augustus 2002

De Familie Tubbax-Bartels heeft enkele bekende zonen, zoals Victor Tubbax, die in het begin van de 20ste eeuw een bekende stayer was, en zijn broer Charles, die zijn gangmaker was en bekend als cafébaas van café 'Tubbax' in Deurne. Maar verder weten we zeer weinig van de afstammelingen van Tubbax-Bartels.
Het is dan ook een groot genoegen te kunnen melden dat Herman Tubbax contact met ons opgenomen heeft. Herman is 62 jaar en woont in Deurne , en zijn grootvader was een jongere broer van Victor en Charles.
We hopen dat Herman onze kennis van zijn tak van de familie sterk zal kunnen uitbreiden, en we heten hem natuurlijk hartelijk welkom bij onze steeds groeiende kring familieleden.


1 juli 2002
Nieuwste berichten van de familie:

Op 23 mei hadden we 400 jaar stamboom-gegevens over onze familie. Onze voorvader Andreas Tubbix is geboren op 23 mei 1602. 

Op 1 juni is Lindsy Sanneh geboren, dochter van Linda Coenen (kleindochter van Tubbax Frans uit de tak Tubbax-Liekens) en Ousman Sanneh. Gelukwensen aan het jonge paar.

Op 7 juni zijn we in contakt gekomen met de Tubbax'en uit Parijs. Paul Tubbax, gehuwd met Yasmina Hamidi en de kinderen Candice, Valery en Anne-Charlotte. Paul is één van de weinige Tubbax-afstammelingen van de familie Tubbax-Bruggeman uit Turnhout. Hij is bouwkundig ingenieur (grote onderscheiding aan de ULB) en heeft een MBA gehaald in Californië. Je kan hem vinden op de link Tubbax-Desmet.

Op 13 juni is er ook een mail gekomen van Annette Franssen, een dochter van Maria Tubbeckx uit Mol. Je kan haar vinden op de link Tubbeckx-Belmans.


1 mei 2002
Bericht van Jan Van Hemelen uit Tielt :

Vandaag werdt er een update van de stamboom op de site gezet. Hierbij hebben we de stap kunnen zetten van de samenvoeging van de twee aparte stammen die hier tot op heden te zien waren. In samenwerking met Jef Tubeeckx uit Geel, hebben we een foutje uit onze gegevens kunnen halen.
De twee stammen passen nu in elkaar. Op de stamboompagina kan je nu de eengemaakte stamboom vinden. Naast het feit van de samenvoeging zijn er ook nog vele naamgenoten bijgekomen. Onze boom is nog steeds groeiende.


28 april 2002

Vandaag heeft zich Ingrid Tubbax aangemeld, Jachtstraat 23, Watermaal-Bosvoorde. Ze is de kleindochter van Benoit Tubbax die gehuwd was met Henriette Putzeys.
Hierbij heten we Ingrid vanharte welkom in ons steeds groeiende Familiestamboom.


20 maart 2002

Overlijden van August Tobback te Ramsel-Herselt op 18 maart 2002.


12 Maart 2002

Overlijden Van Coenen Charel

Wij melden met droefheid het overlijden van Coenen Charel, echtgenoot van Philomène Van Den Bergh en de schoonvader van Tubbax Omer (tak Tubbax-Liekens), die na een korte ziekte is overleden in het H. Hartziekenhuis te Tienen op 9 maart 2002.
Wij wensen de weduwe Philomène Van Den Bergh en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte in deze droeve dagen.
De uitvaart zal plaats vinden op zaterdag 16 maart 2002 te Ourodenberg (Aarschot) om 10.00 uur.


19 februari 2002

Bericht van Jan Van Hemelen uit Tielt :

Op 19 februari werd een kleine mailing gedaan. We hebben uit al de telefoongidsen de volgende namen opgezocht: Tibax, Tubex, Tubeeckx met enkele varianten, alles samen zo'n 220. Niet wat Tubbax is. Al deze mensen hebben een brief gekregen met de vraag of ze ons inlichtingen wilden bezorgen. Bij de brief zat een gezinsblad om ze te helpen zo volledig mogelijk te zijn.


7 januari 2002

We hebben de gegevens van Tubex en Tubbax2 kunnen samenvoegen tot 1 tak, nl Tubackx-Van Steenbroeck. De overzichten zijn sterk uitgebreid, zodat nu bijna iedere familie in het overzicht voorkomt en in het hoofdscherm van de stamboom is er nu ook een knop 'pro-gen' voor de mensen die de echte brongegevens graag in het originele Pro-gen formaat willen zien.


3 januari 2002

Van Hemelen Jef en Tante Elza zijn nu gaan inwonen bij de dochter Lutgard Van Hemelen omdat dit voor iedereen het makkelijkste was. Om Jef of Elza nu te bereiken geven we volgend GSM nr: 0476 - 39.10.08 , hun oude telefoonnummer vervalt. Ook het adres is nu verandert, dit is nu : Hogeweg nr. 19, 8200 Brugge Sint-Andries.


31 December 2001

Met droefenis melden we het overlijden van tante Maria (Maria DIERICKX) uit Jeuk. Zij was de vrouw van Louis Tubbax die op 7 oktober 1962 was overleden en nog jaren de zaakvoerster was van het zuivelfabriek Sint-Joris te Jeuk. Tante Maria is geboren op 8 februari 1919 te Morkhoven en overleden te Nieuwerkerken op 27 december 2001.
De ganse familie deelt mede in het overlijden van tante Maria en delen hierbij onze innige deelnemen aan. Tante Maria zal begraven worden in Jeuk-Geebets op zaterdag 5 januari 2002 om 10u. 30.


21 December 2001

Welkom aan Jacques Tubbax, een leraar uit Wijnegem, afstammeling van de Tubbax-stam uit het Antwerpse, met daarin enkele bekende personen zoals Tubbax Victor (een bekende stayer uit de eerste helft van 1900 met een paar wereldrecords op zijn naam) en Tubbax Charles, de vroegere uitbater van café Tubbax in Deurne (dat nog altijd bestaat, ook al is er nu een andere uitbater).
Allen welkom in de steeds groter wordende stamboom TUBBAX.


6 December 2001

Welkom aan Maria Tubbax uit Balen, gehuwd met Maurice Eyckmans. Zij heeft 2 kinderen Marc (1969) en Ellis (1978). Vervoeg de familiestamboom.


19 November 2001

Een welkom voor een nieuwe Tubbax, namelijk Leon Tubbax - De Meyere, zoon van Camiel Tubbax - Trappers. Hij is gehuwd met Linda De Meyere en woont in gemeente Hove. Leon heeft 17 jaar koopvaardij-officier geweest en is nu op rust. Hij is te bereiken met email.


18 November 2001

Er heeft zich een nieuwe Tubbax aangemeld. Welkom Tubbax Alain uit Putte (Mechelen). Misschien indien mogelijk een e-mail adres bijvoegen en bijkomende info over uw tak van de familie zodat we deze kunnen inpassen in de stamboom.


17 November 2001

De stamboom is uitgebreid met de Tubex-gegevens. Dit is een tak met momenteel een stamvader Tubbackx, gehuwd in 1708, waarvan we de voorgeschiedenis momenteel nog niet kennen en waarvan we op het ogenblik ook geen gegevens meer hebben van na 1900. 

Welkom ook aan Guy Tubex, het eerste lid van deze tak dat met ons kontakt opgenomen heeft. Noot: Als je in het hoodscherm 'Tubex' niet ziet, klik dan even op 'Refresh of vernieuwen' van de pagina, mogelijk staat de oude pagina nog in de internet-cache.


16 November 2001

We hebben ook kontakt gekregen met ene Wim Tubbax uit Veerle. Deze heeft ook een stuk stamboom doorgestuurd. Hij blijkt deel uit te maken van een Tubbax-tak waarvan we nog niets afweten en die we op dit moment nog niet aan de bestaande stamboom kunnen plakken. Misschien in de loop der tijd zal hij wel ergens kunnen ingevoegd worden. Tijd brengt raad.


11 November 2001

Welkom aan Jean en Hans Tubbax uit het Antwerpse. Zij zijn verwant met familie Tubbax rond 1753. Omer is er aan het verder werken en uit te pluizen hoe het juist in mekaar zit.


28 augustus 2001

Na enige weken op en af gaan van de bompa zijn ziekte, is hij om 3u.15 vanochtend rustig en vredig overleden in het bijzijn van alle kinderen. Hij was 86,5 jaar oud geworden.

De begrafenis zal plaats hebben te Ramsel kerk, op zaterdag 1 september 2001 omstreeks 11u 30. De ganse familie wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de uitvaartdienst.
Er is ook gebedswake op vrijdag 31 augustus 2001, om 19 uur in kerk te Ramsel, gevolgd door de begroeting in het funerarium, Ceulemans, kerkstraat nr. 6, Ourodenberg - Aarschot.


22 augustus 2001

Blijkbaar was ons vorig bericht wat te vlug, want na bepaalde medicijnen niet meer in te nemen, is de bompa weer terug beter. Blijkbaar waren die pillen niet zo goed voor hem. Ondertussen is Marcel en Greta op vakantie voor 1 week in de Lilse bergen (Lille achter Herentals) en houden Anita en Marleen een oogje in het zeil bij de Bompa.


11 augustus 2001

Dit is een minder goed bericht. Volgens Greta Tubbax gaat het met de bompa snel achteruit. Iedereen wordt verzocht om misschien voor de laatste maal een bezoek te brengen aan de bompa. Iedere dag kan nu wel zijn laatste zijn.


26 juli 2001

Als eerste heugelijk nieuws kan ik mededelen van een nieuwe mannelijke telg in de familie. De trotse vader Frederik Bultot en fiere moeder Veerle Vuerstaek wisten te vertellen dat hij is geboren op woensdag 25 juli 2001 (dus een Leeuw) en de naam Stan zal krijgen.
Stan weegt iets meer dan 3,5 kilogram (ik zal moeten gaan afvallen) en is in perfecte gezondheid. Wij wensen hiermede proficiat aan het paar en aan de beide families Bultot en.Vuerstaek.

Ook zou de familiedrink doorgaan op 2 september 2001.