TIBACKX-TIBACX-TIBAX-TIEBACKX-TIEBAX
TUBAX-TUBBAX-TUBBECKX-TUBEECKX-TUBEX